Kalkulatory biznesowe

27 marca, 2020   /   byPROSUN  / Categories :  

 

Porównanie kosztów leasingu i kredytu

 

Narzędzie służy do przeprowadzenia symulacji porównawczej kosztów realizacji inwestycji za pomocą dwóch sposobów ich finansowania. Pierwszy to finansowanie za pomocą leasingu, a drugi za pomocą kredytu. Leasing i kredyt obok finansowania pochodzącego z środków własnych są najczęściej stosowanymi metodami finansowania inwestycji w firmie, dlatego warto sprawdzić, który sposób będzie bardziej korzystny (wymagał poniesienia niższych kosztów).

Porónanie leasingu i kredytu

 

Kalkulator wartości firmy wg. DCF

Narzędzie służy do obliczania wartości firmy w oparciu o metodologię DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang.: Discounted Cash Flows)). Podając szczegółowe dane finansowe osiągnięte przez firmę w okresie 5 letnim możemy uzyskać szacunkową wartość firmy, za jaką firma może być kupiona/sprzedana przez strony zainteresowane transakcją. Metoda DCF jest najbardziej znaną i uznaną metodą dochodową wyceny firmy.

Kalkulator wartości firmy

Kalkulator kosztów transportu

Kalkulator kosztów transportu

Narzędzie służy do przeliczania kosztów transportu realizowanego przez firmy transportowe. W zależności od wykorzystywanego środka transportu, kosztów części zamiennych oraz innych parametrów obliczone zostaną koszty stałe (zależne od ilości transportów realizowanych w ciągu roku) oraz koszty zmienne (zależne od dystansu). Jednocześnie narzędzie pozwala na obliczenie kosztów transportu  realizowanych różnymi pojazdami (ciągnik siodłowy, samochód ciężarowy, bus oraz samochód osobowy).

Kalkulator kosztów transportu

Kalkulator opłacalności inwestycji

Narzędzie służy do obliczania opłacalności inwestycji związanych z zakupem maszyn i wyposażenia produkcyjnego. Podając podstawowe parametry takiej jak wartość inwestycji, czas cyklu, zużycie energii elektrycznej jesteśmy w stanie obliczyć koszty zmienne wyprodukowania produktu (bez kosztów surowców). Porównując różne oferty od dostawców, zawierające podobne informacje jesteśmy w stanie wybrać najlepszą opcję (generującą najniższe koszty jednostkowe wytworzenia).

Kalkulator opłacalności inwestycji

Kalkulator kosztów importu

Narzędzie służy do przeliczania kosztów importu towarów (cło, podatek VAT, koszty transportu) pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej. Wartość cła oraz transportu mogą zupełnie wywrócić opłacalność zakupu za granicami UE. Kalkulacja jest o tyle istotna, że jeśli zaopatrujemy się poza granicami UE to oprócz kosztów cła, transportu i VAT-u będziemy musieli pokryć również koszty wyjazdów, delegacji.

Kalkulator opłat cła

Kalkulator kosztów faktoringu

Narzędzie służy do przeliczania kosztów związanych z obsługą faktoringową firmy. Faktoring to oczywiście dodatkowy koszt związany z prowadzeniem firmy, ale z drugiej strony zwiększa on płynność firmy, co daje dodatkowe możliwości rozwoju biznesu. Faktoring jest szczególnie wart rozważenia w przypadku branż, w których występują opóźnienia w płatnościach za sprzedane wyroby lub usługi (względnie terminy płatności są bardzo długie, na przykład w przypadku branży budowlanej).

Kalkulator opłacalności faktoringu

Kalkulator opłacalności inwestycji ROI

Narzędzie służy do obliczana zwrotu z inwestycji związanych z modernizacją wyposażenia produkcyjnego uwzględniając takie czynniki jak czas realizacji przezbrojenia (przestawienia maszyny na produkcję dwóch różnych produktów). Im szybciej nastąpi zwrot kosztów poniesionych na modernizację, tym oczywiście lepiej (można przyjąć, że każda inwestycja która zwraca się szybciej niż po 1 roku, jest warta rozważenia). Wszystko oczywiście będzie zależało od wielkości inwestycji (czy musimy pokryć ją z środków własnych, czy może z kredytu).

Kalkulator ROI

Kalkulator opłacalności zakupu samochodu elektrycznego

Narzędzie służy do porównania kosztów użytkowania samochód osobowych, w szczególności samochodu z napędem spalinowym oraz samochodem elektrycznym. \Taka inwestycja może się opłacić w przypadku wzrastających cen paliw, a przy okazji uzyskujemy pozytywny efekt ekologiczny (mniejszą emisję CO2).

Kalkulator opłacalności zakupu samochodu elektrycznego