Import z Dalekiego Wschodu

Import z Dalekiego Wschodu

Import produktów z Dalekiego Wschodu może być opłacalny, przy czym poszukując źródła dostaw mamy albo możliwość kontaktu z firmami typowo handlowymi, albo bezpośrednio z fabryką. W przypadku fabryk koszt produktów może być niższy ze względu na ich bezpośrednie źródło (mogą one oferować różne poziomy minimalnych zamówień, możliwość produkcji wg wymagań klienta w tym na zasadach […]

Import z Dalekiego Wschodu Read More »

Raporting ESG

Zgodnie z Europejską Dyrektywą dotycząco Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) część podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku mają obowiązek publikacji informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, niezależnie od konieczności publikowania informacji finansowych. Tym samym wytyczne Dyrektywy określają konieczność prowadzenia analizy i określenia wpływu finansowego oraz biznesowego czynników ESG na działalność firmy. Elementy wymagań ESG

Raporting ESG Read More »

RDN

Koszty energii elektrycznej

Do niedawna podstawowym sposobem rozliczenia kosztów energii elektrycznej była stała cena kontraktowana na okres minimum roku. Oczywiście w ramach kontraktowania energii elektrycznej można było wybrać sobie czy rozliczenie następuje według jednej stawki cenowej dla wszystkich godzin dnia, czy też dynamicznych taryf cenowych w różnych okresach dnia. Takie rozliczenie było bardzo stabilne i przewidywalne, co niewątpliwie

Koszty energii elektrycznej Read More »

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Z uwagi na rosnące góry śmieci w ostatnich 50 latach, które przekładają się na dynamiczny wzrost zużycia surowców pierwotnych do produkcji różnych towarów, gospodarka światowa staje przed dużym problemem jakim jest konieczność przemyślenia występujących obiegów gospodarczych. Tak się składa, że recyklingowi poddaje się ledwie kilkanaście procent surowców wtórnych. Duża ich część jest składowana na wysypiskach

Gospodarka obiegu zamkniętego Read More »

Optymalizacja

Optymalizacja działalności biznesowej

Firmy działają w bardzo dynamicznym środowisku i aby nadążać za zmianami, firmy muszą stale dostosowywać się do tych zmian. W praktyce najlepiej aby te zmiany wyprzedzać, czyli by próbować przewidywać ewentualne zmiany oraz ich skutki na prowadzoną działalność firmy. Proces dopasowywania firmy do zmian określany jest jako optymalizacja biznesu i polega na identyfikowaniu i wdrażaniu

Optymalizacja działalności biznesowej Read More »

Podatek od deszczu

Podatek deszczowy

Podatek od deszczu to danina ściągana już 2018 roku i sposób jej obliczania reguluje art. 272 ust. 8 Prawa wodnego. Wprowadzenie opłaty deszczowej ma zachęcić posiadaczy nieruchomości do bardziej przyjaznego podejścia w stosunku do środowiska i właściwego gospodarowania wodą opadową. Podatek od deszczu uiszcza się w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania

Podatek deszczowy Read More »

Analiza ryzyka w firmie

Firmy stają w obliczu ryzyka biznesowego, gdy istnieje potencjalna niepewność co do strategii, zysków, zgodności, środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa. Ryzyka biznesowe mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firmy i jej reputację wśród konsumentów, a plany zarządzania ryzykiem mogą pomóc złagodzić skutki wystąpienia różnych ryzyk. W okresie ostatnich trzech lat wydaje się, że świat utknął w

Analiza ryzyka w firmie Read More »

Podatek CO2

Podatek CO2

Na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych – która miała miejsce w 2015 r – podjęto zobowiązanie o ograniczeniu globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C. Aby osiągnąć ten cel musimy być neutralni pod względem emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Unia Europejska przyjęła, że do 2030 r. chciałaby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55

Podatek CO2 Read More »

Konsulting

Konsulting

W działalności biznesowej, szczególnie w ciężkich czasach, może być niezbędne skorzystanie z działalności konsultingowej. W zależności od obszaru, który wymaga skorzystania z zewnętrznych konsultacji, koszty będą zależały od wielu czynników i mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy dzienne. W praktyce koszty działalności konsultingowej mogą być określone na kilka sposobów: – projekt, –

Konsulting Read More »

Scroll to Top