Optymalizacja kosztów inwestycji

Jeśli planujemy zakup urządzeń lub maszyn to zawsze zastanawiamy się, która opcja będzie najlepsza, jeśli chodzi o kompromis między jakością, ceną oraz wydajnością. Jeśli firma ma ugruntowaną pozycję finansową, nie ma problemów z uzyskaniem finansowania zewnętrzne, względnie ma swoje środki na koncie bankowym, to jedyny problem sprowadza się do wybrania najlepszej opcji kosztowej, z uwzględnieniem […]

read more

Impact investments

Impact investmenyt są to inwestycje dokonywane z zamiarem wygenerowania pozytywnego, wymiernego wpływu społecznego i środowiskowego oczywiście przy uwzględnieniu opłacalności inwestycji. Inwestycje te mogą być dokonywane zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych i mają na celu szereg zwrotów poniżej poziomu rynkowego, w zależności od strategicznych celów inwestorów. Tak więc stopa zwrotu w dalszym ciągu jest […]

read more

Optymalizacja kosztów biurowych

Planując działalność gospodarczą zwykle zadajemy sobie następujące pytania: – gdzie zarejestrować naszą firmę? – czy i gdzie będziemy przyjmowali naszych klientów? – czy możemy wykonywać naszą pracę w domu? Oczywiście jeśli nasza działalność związana jest z konieczności przyjmowania klientów w pomieszczeniach biurowych to to w pierwszej kolejności możemy skierować się na wynajem pomieszczeń biurowych. Możemy […]

read more

Marketplace na Facebooku

Facebook, czyli największy portal społecznościowy świata stale się rozwija i od pewnego czasu jedną z najnowszych funkcji jest Facebook Marketplace. Jest to wirtualny targ, na który można wejść bezpośrednio ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Facebooka. Tym samym dzięki rozwojowi internetu poszukiwanie sprzedawców i kupców na przedmioty z drugiej ręki staje się naprawdę proste. Do […]

read more

Optymalizacja kosztów zużycia wody

W wielu firmach, które mają duże zapotrzebowanie na wodę, na przykład firmy transportowe, firmy przetwórstwa chemicznego czy przetwórstwa metali, myjnie samochodowe, ogrodnictwo i rolnictwo, obiekty sportowe, warunki do wykorzystania wody deszczowej są bardzo korzystne, ponieważ zwykle posiadają one duże połacie dachowe. W przypadku budowy nowego budynku dodatkowe koszty dodatkowych rur wodociągowych są stosunkowo niskie w […]

read more

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Wiele firm zużywa znacznie więcej energii elektrycznej niż to konieczne – a to naprawdę kosztuje. Istnieje wiele przyczyn nadmiernego zużycia energii: systemy oświetleniowe lub grzewcze często pozostają włączone w sposób ciągły, ale można je sterować w celu optymalizacji zużycia za pomocą inteligentnych programów przełączania czasowego. Niektóre maszyny czekają godzinami bezczynnie – warto unikać takich sytuacji. […]

read more

21 października, 2020   /   by PROSUN   /   , ,

Optymalizacja kosztów paliwa

Optymalizacja kosztów paliwa

Koszty paliwa mogą stanowić znaczy udział w działalności biznesowej. Szczególnie duży udział w łącznych kosztach mogą stanowić w takich branżach jak: – transport towarów, – działalność usługowa, – branża budowlana, – działalność handlowa połączona z dostawami, – działalność produkcyjna połączona z dostawami. Oczywiście w pierwszej kolejności firma powinna rozważyć, czy warto utrzymywać środki transportu, czy […]

read more

BDO – Baza danych odpadowych

Od 2020 roku następuje uszczelnienie obiegu odpadów, które z jednej strony stanowią coraz większy problem dla polskich samorządów, ale z drugiej strony z uwagi na konieczność prowadzenia raportingu oraz konieczności osiągania określonych celów na poziomie europejskim, staje się niezbędne dokładne analizowanie ścieżki życia odpadów. Oczywiście najbardziej pożądane na rynku są odpady, które dzięki procesom recyclingu […]

read more

8 października, 2019   /   by PROSUN   /   , , ,

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to nic innego jak przemienienie działań, idei, myśli człowieka na algorytmy wykonywanie przez komputery i tym samym to dziedzina informatyki zajmująca się automatyzacją inteligentnego zachowania i uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja odnosi się do próby odtworzenia przez człowieka pewnych struktur decyzyjnych z wykorzystaniem komputerów, które mają zostać tak zaprogramowane, żeby radziły sobie z różnymi […]

read more

Alternatywne sposoby inwestowania kapitału

Działalność gospodarcza to nie tylko zarabianie pieniędzy na podstawowej działalności (wynagrodzenie, udział w zysku firmy, wzrost ceny akcji), ale to również przychody/straty związane z kursami walutowymi, czy przychody związane z lokowaniem środków pieniężnych (rachunki bankowe, obligacje, waluta). Jako osoba prywatna warto zainteresować się alternatywnymi możliwościami inwestowania kapitału, które to inwestycje mogą przynosić różne przychody (najczęściej […]

read more