Koszty energii elektrycznej

Do niedawna podstawowym sposobem rozliczenia kosztów energii elektrycznej była stała cena kontraktowana na okres minimum roku. Oczywiście w ramach kontraktowania energii elektrycznej można było wybrać sobie czy rozliczenie następuje według jednej stawki cenowej dla wszystkich godzin dnia, czy też dynamicznych taryf cenowych w różnych okresach dnia. Takie rozliczenie było bardzo stabilne i przewidywalne, co niewątpliwie […]

read more

Gospodarka obiegu zamkniętego

Z uwagi na rosnące góry śmieci w ostatnich 50 latach, które przekładają się na dynamiczny wzrost zużycia surowców pierwotnych do produkcji różnych towarów, gospodarka światowa staje przed dużym problemem jakim jest konieczność przemyślenia występujących obiegów gospodarczych. Tak się składa, że recyklingowi poddaje się ledwie kilkanaście procent surowców wtórnych. Duża ich część jest składowana na wysypiskach […]

read more

Optymalizacja działalności biznesowej

Firmy działają w bardzo dynamicznym środowisku i aby nadążać za zmianami, firmy muszą stale dostosowywać się do tych zmian. W praktyce najlepiej aby te zmiany wyprzedzać, czyli by próbować przewidywać ewentualne zmiany oraz ich skutki na prowadzoną działalność firmy. Proces dopasowywania firmy do zmian określany jest jako optymalizacja biznesu i polega na identyfikowaniu i wdrażaniu […]

read more

23 marca, 2023   /   by PROSUN   /   , , ,

Podatek deszczowy

Podatek deszczowy

Podatek od deszczu to danina ściągana już 2018 roku i sposób jej obliczania reguluje art. 272 ust. 8 Prawa wodnego. Wprowadzenie opłaty deszczowej ma zachęcić posiadaczy nieruchomości do bardziej przyjaznego podejścia w stosunku do środowiska i właściwego gospodarowania wodą opadową. Podatek od deszczu uiszcza się w związku ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania […]

read more

Analiza ryzyka w firmie

Firmy stają w obliczu ryzyka biznesowego, gdy istnieje potencjalna niepewność co do strategii, zysków, zgodności, środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa. Ryzyka biznesowe mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firmy i jej reputację wśród konsumentów, a plany zarządzania ryzykiem mogą pomóc złagodzić skutki wystąpienia różnych ryzyk. W okresie ostatnich trzech lat wydaje się, że świat utknął w […]

read more

Samochód w firmie

Komisja Europejska w 1995 roku opublikowała strategię ograniczania emisji CO2 z samochodów osobowych oraz zmniejszania średniego zużycia paliwa. Jego celem było osiągnięcie średniej emisji CO2 na poziomie 120 g/km (dla samochodów osobowych) do 2005 r. (najpóźniej w 2010 r.). Pierwszą klasą emisji była Euro 1, następnie Euro 2, Euro 3, a następnie norma Euro 4. […]

read more

Podatek CO2

Na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych – która miała miejsce w 2015 r – podjęto zobowiązanie o ograniczeniu globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C. Aby osiągnąć ten cel musimy być neutralni pod względem emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Unia Europejska przyjęła, że do 2030 r. chciałaby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 […]

read more

Konsulting

W działalności biznesowej, szczególnie w ciężkich czasach, może być niezbędne skorzystanie z działalności konsultingowej. W zależności od obszaru, który wymaga skorzystania z zewnętrznych konsultacji, koszty będą zależały od wielu czynników i mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy dzienne. W praktyce koszty działalności konsultingowej mogą być określone na kilka sposobów: – projekt, – […]

read more

Optymalizacja kosztów ogrzewania

Standardy wykonania budynków mają znaczenie w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dlatego stworzone zostały ramy prawne mające na celu wspierania działań mających na celu określenie takich standardów w postaci dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED). […]

read more

Optymalizacja kosztów inwestycji

Jeśli planujemy zakup urządzeń lub maszyn to zawsze zastanawiamy się, która opcja będzie najlepsza, jeśli chodzi o kompromis między jakością, ceną oraz wydajnością. Jeśli firma ma ugruntowaną pozycję finansową, nie ma problemów z uzyskaniem finansowania zewnętrzne, względnie ma swoje środki na koncie bankowym, to jedyny problem sprowadza się do wybrania najlepszej opcji kosztowej, z uwzględnieniem […]

read more
http://biz24.com.pl/