Przyszłość działalności gospodarczej.

7 lutego, 2016   /   byPROSUN  / Categories :  

XIX wiek to okres rewolucji przemysłowej, bazującej przede wszystkim na rozwoju technologii i procesów przemysłowych, umożliwiających przetwarzanie surowców mineralnych w produkty codziennego użytku (garnki, sztućce, meble, inne) oraz tworzenie infrastruktury niezbędnej do życia ludzi na ziemi (kolej, drogi, budynki i budowle).

XX wiek to okres zarządzania wiedzą, globalizacji oraz początki rozwoju technologii informatycznych. W ramach globalizacji kraje Azji stają się coraz bardziej centrum produkcji przemysłowej szerokiej gamy produktów (nie dotyczy to produktów niszowych oraz usług wymagających bezpośredniego kontaktu z ostatecznym klientem). Indie z uwagi na niskie koszty pracy oraz kierunkowy system kształcenia specjalizują się w technologią informatycznych. Kraje Ameryki Południowej, Afryki stają się spichlerzem świata, gdzie po wycięciu dużych połaci lasów uprawiana jest na skalę przemysłową żywość.

XXI wiek to z kolei okres innowacyjności, robotyzacji procesów produkcyjnych oraz w skali mikro przedsiębiorczości, która staje się podstawą życia wielu ludzi na ziemi. Przedsiębiorczość to umiejętność, ale także wiedza, którą możemy nabyć lub rozwijać podejmując ciągle nowe wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pojęciem nierozłącznie związanym z XXI wiekiem jest „shared economy”, która bazuje na intensywnym rozwoju technologii informatycznych (PC -> laptop -> tablet -> smartfon). Świat staje się coraz mniejszy (stale łamane są bariery związane z dostępem do informacji, oferowaniem produktów i usług „on-line”), a z drugiej strony „internet” daje nieograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz częściej pojawiającym się pojęciem w biznesie jest „freelancer” czyli osoba wynajmowana do realizacji różnych zleceń (projektów większej i mniejszej skali).

„Shared economy” za pomocą medium internetowego daje szerokie możliwości prowadzenia działalności biznesowej, nawet osobom posiadającym stosunkowo niewielki kapitał.

Obecnie chcąc prowadzić działalność hotelarską, taksówkową, sprzedażową, programistyczną czy transportową, dzięki różnym specjalistycznym platformom internetowym możemy uzyskiwać zlecenia od klientów, bez konieczności inwestowania olbrzymich środków pieniężnych w infrastrukturę typową w firmach z XX wieku (budować duże działy sprzedaży, logistyki, księgowości, informatyki, czy inne).

W XXI wieku pojawiły się dodatkowo dwa trendy związane z globalizacją:
internacjonalizacja koncernów przemysłowych (różne ich obszary działalności wykonywane są w różnych krajach, o różnym poziomie kosztów, postępu technologicznego, specjalizacjom międzynarodowym).
internacjonalizacja mikro firm, które dzięki technologiom internetowym mają możliwości korzystania z usług freelancerów w różnych krajach świata (Chiny – produkcja/sprzedaż, Indie, Wietnam – usługi informatyczne). W ten oto sposób powstało pojęcie międzynarodowej mikrofirmy (mikro international company), które dzięki swojej mobilności stają się bardzo konkurencyjne w swoich obszarach działalności.