Tag Archive: BDO

BDO – Baza danych odpadowych

Od 2020 roku następuje uszczelnienie obiegu odpadów, które z jednej strony stanowią coraz większy problem dla polskich samorządów, ale z drugiej strony z uwagi na konieczność prowadzenia raportingu oraz konieczności osiągania określonych celów na poziomie europejskim, staje się niezbędne dokładne analizowanie ścieżki życia odpadów. Oczywiście najbardziej pożądane na rynku są odpady, które dzięki procesom recyclingu […]

read more