12 stycznia, 2014   /   by PROSUN   /   , , ,

<H1>Kooperacja</H1>

Kooperacja

Rozpoczynając działalność biznesową musimy się otworzyć na otoczenie i tym samym obok kontaktów z klientami bardzo często musimy nawiązywać relacje z dostawcami produktów i usług. Z jednej strony jest to szansa na osiągnięcie korzyści wynikających z potencjalnych oszczędności związanych z niższymi cenami zakupu, jednakże z drugiej strony to również ryzyko związane zarówno ze zwiększoną wadliwością […]

read more

12 stycznia, 2014   /   by PROSUN   /   , , , , ,

<H1>Klient</H1>

Klient

Zdobywanie klientów jest jednym z ważniejszych obszarów działalności każdej firmy. Bez klientów firma nie jest w stanie funkcjonować ponieważ nie będzie w stanie pokrywać swoich kosztów stałych, regulować swoich zobowiązań czy płacić podatków. W przypadku wielu obszarów działalności musimy nawiązać szereg kontaktów zanim uzyskamy zamówienie od klienta – sukces sprzedażowy bardzo często zależy od wielu […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   , ,

<H1>Wyjście z biznesu</H1>

Wyjście z biznesu

Największym zagrożeniem dla istnienia firmy jest utrata płynności i tym samym brak możliwości kontynuowania działalności gospodarczej. Przyczyn utraty płynności może być dużo i dlatego warto stosować różne narzędzia (np. informatyczne) pozwalające na jak najlepszą bieżącą ocenę sytuacji firmy (finansowej, jakościowej, produkcyjnej). Oczywiście mogą istnieć również inne powody zagrażające naszej działalności, jednakże względy finansowe stanowią największe […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   ,

<H1>Restrukturyzacja</H1>

Restrukturyzacja

Firma po etapie szybkiego wzrostu może zacząć przeżywać różnego rodzaju problemy wieku dojrzałego. Najczęściej wynikają one z faktu, że wzrost przychodów i wielkości firmy nie przekładał się na dopasowanie zmian organizacyjnych w firmie. Problemy z tym związane mogą objawiać się różnymi elementami z których do najważniejszych należą: – pogorszenie jakości produkowanych wyrobów, – problemy finansowe […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   , , , , , ,

<H1>Komputerowe wsparcie biznesu</H1>

Komputerowe wsparcie biznesu

Komputerowe wsparcie biznesu jest jednym z istotniejszych elementów, które każda firma musi brać pod uwagę. Z jednej strony komputerowe wsparcie to strona WWW, której forma i skomplikowanie uzależniona jest od rodzaju biznesu (zdarzają się formy prowadzenia działalności gospodarczej, które opierają się wyłącznie na internecie – e-biznes). Obecność firmy w internecie staje się w praktyce koniecznością, […]

read more

Wybór lokalizacji

Każdy biznes wymaga rejestracji miejsca prowadzenia działalności dlatego niezbędne jest podjęcie decyzji gdzie będzie się mieściła siedziba naszej firmy. Ma ona również znaczenie z punktu widzenia przyszłych kontaktów z klientami (jeśli takie będą niezbędne). Siedzibą naszej firmy może również być nasz dom lub mieszkanie, a firma może funkcjonować wyłącznie w internecie (bez konieczności kontaktów z […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   , ,

<H1>Reklama i marketing</H1>

Reklama i marketing

Reklama i marketing dla wielu biznesów są niezbędnym elementem dotarcia do klienta. Nie w każdym przypadku jest skuteczna i jej właściwy dobór może mieć duże znaczenie z jednej strony na skuteczność podejmowanych działań promocyjnych, a z drugiej strony na wyniki finansowe naszej działalności gospodarczej. Skuteczna kampania reklamowa to cały zespół działań, wśród których najważniejsze mogą […]

read more

Biznes plan

Jednym z głównych elementów istotnych przed rozpoczęciem działalności jest opracowanie biznes planu. Biznes plan jest dokumentem przedstawiającym całościowy model naszej działalności gospodarczej, który w systematyczny sposób opisuje szanse powodzenia naszego biznesu. Najważniejszymi punkty biznes planu obejmują : – opis działalności (przedmiot, lokalizacja, rynek, konkurencja), – źródła lub źródło finansowania, – lista nakładów inwestycyjnych, – bilans, […]

read more

1 września, 2013   /   by PROSUN   /   , ,

<H1>Kalkulacja ceny wyrobów i usług</H1>

Kalkulacja ceny wyrobów i usług

Każda działalność gospodarcza wymaga od nas opracowania biznes planu i tym samym oszacowania wielkości przychodów. Planowana przez nas wartość sprzedaży zależy wprost od cen usług i wyrobów, które z kolei musi zaakceptować rynek. Oczywiście w początkowym okresie działalności gospodarczej – kiedy nasze wyroby nie wyróżnia jeszcze jakość oraz pozycja na rynku – wtedy jednym z […]

read more

Rozpoczęcie działalności biznesowej

Rozpoczęcie działalności biznesowej jest decyzją niosącą za sobą zarówno ryzyka, jak i okazje. Jeśli mamy już wykrystalizowane potencjalne pomysły biznesu jakim chcielibyśmy się zająć to czas na ocenę możliwości ich realizacji. Na pierwszym etapie weryfikacji naszego pomysłu powinniśmy ocenić sytuację na rynku związaną z występowaniem i pozycją konkurencji (zbadać liczbę firm oferujących podobne produkty, ich […]

read more