Optymalizacja kosztów zużycia wody

23 listopada, 2020   /   byPROSUN  / Categories :  Koszty, Koszty działalności biznesowej, Optymalizacja
Optymalizacja kosztów zużycia wody

W wielu firmach, które mają duże zapotrzebowanie na wodę, na przykład firmy transportowe, firmy przetwórstwa chemicznego czy przetwórstwa metali, myjnie samochodowe, ogrodnictwo i rolnictwo, obiekty sportowe, warunki do wykorzystania wody deszczowej są bardzo korzystne, ponieważ zwykle posiadają one duże połacie dachowe. W przypadku budowy nowego budynku dodatkowe koszty dodatkowych rur wodociągowych są stosunkowo niskie w stosunku do całkowitych kosztów budowy.

Podwójne sieci wodociągowe (publiczna sieć wodociągowa oraz sieć przygotowania i rozprowadzania wody deszczowej) maja duży potencjał zastosowania w wielu zakładach przemysłowych. Zdarza się nawet, że w przedsiębiorstwie można zainstalować kilka systemów zaopatrzenia w wodę o różnej jej jakości, np. woda chłodząca, woda procesowa, woda służąca do instalacji grzewczej, woda całkowicie odsolona i ewentualnie woda pitna. A ponieważ woda deszczowa zawiera małe ilości tzw. kamienia, dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania w procesach technologicznych (nie wymaga specjalnego przygotowania). Woda deszczowa nie musi być zmiękczana ani odsalana, co pozwala zaoszczędzić dodatkowe koszty operacyjne związane z uzdatnianiem wody pitnej i odprowadzaniem ścieków.

Kalkulatory biznesowe

Poniżej przytoczono kilka warunków dlaczego warto stosować wodę opadową w firmach, zamiast wodę pitną:
– niskie koszty wody deszczowej przy stale rosnące opłaty za wodę,
– oszczędność kosztów odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej,
– wizerunek firmy ekologicznej.

Kalkulator pojemności zbiorników umożliwia obliczanie ciężaru oraz wymiarów zbiorników stosowanych w różnych warunkach terenowych:

Wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej, w niektórych procesach produkcyjnych można na przykład wykorzystać lub uzupełnić wodę deszczową. W wielu przypadkach korzystne jest również oczyszczanie lekko zanieczyszczonych ścieków i ponowne wprowadzenie ich do procesów produkcyjnych, które nie wymagają jakości wody pitnej.

Duża liczba przedsiębiorstw przemysłowych posiada własny pobór wód gruntowych i jednocześnie odprowadza wodę deszczową z niewykorzystanych powierzchni dachowych do kanalizacji publicznej. Jednakże w niedalekiej przyszłości ma zostać rozszerzona o kolejne grupy firm opłata za odprowadzanie wody deszczowej z terenów utwardzonych i dachów firmy do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Firmy posiadające instalacje wody deszczowej o pojemności kilku lub kilkudziesięciu m3 mogą ją wykorzystać w przypadku wystąpienia pożaru w firmie, co może mieć duże znaczenie na szybkość i skuteczność procesu gaszenia.

Oszczędności związane z kosztami zużycia wody w skali roku będą uzależnione od sposobu zastosowania oraz ilości używanej wody w firmie – mogą sięgać nawet kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Jak widać firmy z nastawieniem ekologicznym nie muszą ponosić tylko samych wydatków, bo założenie instalacji retencji wody opadowej może zwrócić się w ciągu

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl