Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

18 listopada, 2020   /   byPROSUN  / Categories :  Koszty, Koszty działalności biznesowej
Pomiar zużycia energii

Wiele firm zużywa znacznie więcej energii elektrycznej niż to konieczne – a to naprawdę kosztuje. Istnieje wiele przyczyn nadmiernego zużycia energii: systemy oświetleniowe lub grzewcze często pozostają włączone w sposób ciągły, ale można je sterować w celu optymalizacji zużycia za pomocą inteligentnych programów przełączania czasowego. Niektóre maszyny czekają godzinami bezczynnie – warto unikać takich sytuacji. Nowoczesne zarządzanie energią może drastycznie obniżyć koszty energii bez wpływu na produktywność firmy.

Koszty inwestycji można wstępnie obliczyć za pomocą kalkulatora fotwoltaicznego:

Optymalizacja kosztów energii może obejmować następujące obszary:
1 Płatności za najwyższą moc – moc przyłączeniowa:
W rozliczeniach za energię odbiorców przemysłowych i komercyjnych, oprócz energii zużytej (kWh), najwyższa moc szczytowa pobierana z sieci (kW). Jest to określane jako średnia z 15 minut. Fakturowanie ma miejsce w zależności od umowy na dostawy energii jako miesięczna lub roczna cena usługi. Miesięczna cena usługi w trybie rozliczeniowym staje się najwyższym szczytem poboru.
2. Koszty zużycia energii
Roczne użycie energii elektrycznej ma bardzo ważny wpływ na cenę jednostkową którą firma będzie płaciła za zużycie energii. Im starsze i energochłonne maszyny, tym wyższe zużycie energii elektrycznej. Wymiana parku maszynowego może nie przyczyni się do spadku ceny jednostkowej energii, ale może mieć pozytywny wpływ na wysokość kosztów energii elektrycznej.
3. Moc bierna
Moc bierna nie tylko obciąża sieć elektroenergetyczną, ale także stanowi dodatkowy czynnik kosztowy dla firm, a jeśli moc bierna bezużyteczna w sieci przekroczy określony limit, jest rozliczana z odbiorcą energii elektrycznej.
4. Energia odnawialna
Źródła energii odnawialnej to z jednej strony dobrze zainwestowane środki, a z drugiej strony darmowa energia elektryczna. Wraz z rozwojem elektromibilności oraz urządzeń klimatyzacyjnych/, można bardzo dużo zaoszczędzić, bo energia odnawialna pochodząca z fotowoltaiki może pokrywać szczyty zapotrzebowania pochodzące z w/w odbiorników.
Z drugiej strony inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizację zużycia energii elektrycznej mogą być dofinansowane w postaci środków pochodzących z z Unii Europejskich, czy z środków krajowych.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Profesjonalne raportowanie i śledzenie wskaźników zużycia i energii jest równie istotne, jak analiza, czy na przykład koszty energii i surowców uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Aby skutecznie prowadzić analizę zużycia energii elektrycznej w firmie, warto zainstalować system mierników zużycia energii elektrycznej (zamontowanych na głównych maszynach lub liniach technologicznych).

Nowoczesne systemy zarządzania energią pomagają zwiększyć efektywność firmy, natomiast
prawidłowo skonfigurowany system zwraca się w krótkim czasie, a potencjalne oszczędności kosztów wynoszą 20-35%.

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl