Alternatywne sposoby inwestowania kapitału

4 października, 2019   /   byPROSUN  / Categories :  Inwestowanie kapitału
Inwestycje alternatywne

Działalność gospodarcza to nie tylko zarabianie pieniędzy na podstawowej działalności (wynagrodzenie, udział w zysku firmy, wzrost ceny akcji), ale to również przychody/straty związane z kursami walutowymi, czy przychody związane z lokowaniem środków pieniężnych (rachunki bankowe, obligacje, waluta).

Jako osoba prywatna warto zainteresować się alternatywnymi możliwościami inwestowania kapitału, które to inwestycje mogą przynosić różne przychody (najczęściej uzależnione od ryzyka związanego z inwestycją).

Kalkulatory biznesowe

Wśród najczęściej wykorzystywanych sposób inwestowania warto wspomnieć:
-> Nieruchomości: jest to jeden z najczęstszych sposobów inwestowania kapitału. W tym przypadku nie do końca liczy się to, żeby tylko inwestować, ale przede wszystkim inwestycja powinna być na tyle atrakcyjna, żeby móc liczyć na wzrost jej wartości lub aby można z niej uzyskiwać przychody (na odpowiednim poziomie). Oprócz tradycyjnej własności nieruchomości osoby fizyczne mogą zakładać spółki prawa handlowego lub fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT).
-> Private Equity: bezpośrednie inwestycje w spółki prywatne lub wykupy spółek publicznych, przy czym zakupy zwykle dokonywane są przy użyciu znacznej dźwigni (zadłużenia). Ta forma inwestycji nie jest niedostępna dla typowego inwestora indywidualnego z powodu bardzo dużego wymaganego minimalnego udziału/wkładu.
-> Venture Capital: Fundusze venture capital inwestują w prywatne, szybko rozwijające się firmy zwykle oparte na technologii lub innowacyjnym modelu biznesowym. Do czasu uruchomienia funduszy praktycznie żaden inwestor indywidualny nie ma dostępu do najlepszych ofert venture capital.
-> Przedmioty kolekcjonerskie: przedmioty handlowe o wartości powiązanej ze znaczeniem estetycznym lub kulturowym, które mogą obejmować obrazy, antyki, samochody czy wino. Zwykle przedmiot inwestycji osób o szczególnym zainteresowaniu i jak się okazuje historycznie przynoszą one dobre zwroty z kapitału. Zakładanie kolekcji może wymagać dużej przestrzeni, zasobów i czasu.
-> Fundusze hedgingowe: fundusze hedgingowe inwestują w papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe i inne unikalne aktywa w poszukiwaniu wyjątkowych zysków. Fundusze hedgingowe, ze względu na sposób ich organizacji, podlegają mniejszym ograniczeniom niż fundusze wspólnego inwestowania. Fundusze hedgingowe często mają wysokie minimum i są w dużej mierze niedostępne dla osób fizycznych.
-> Towary: zbywalne surowce lub produkty o wartości produkcyjnej, w tym metale szlachetne, paliwo i uprawy. Mocne publiczne fundusze ETF są obecnie dostępne dla większości inwestycji.

Dywersyfikacja inwestycji jest istotnym elementem lokowania kapitału, przy czym in wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski. Dlatego nie warto obstawiać wyłącznie na jednego konia, ale lepsze efekty możemy uzyskać w wyniku budowania optymalnego portfela inwestycyjnego (obejmującego zróżnicowane firmy inwestycji).

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl