Ubezpieczenie należności

21 września, 2019   /   byPROSUN  / Categories :  Ubezpieczenie
Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności obejmuje ochronę ubezpieczeniową firmy na wypadek powstania ewentualnych strat powstałych w wyniku braku płatności ze strony klienta firmy.

Z ubezpieczenia należności może skorzystać zarówno duża i tym samym stabilne finansowo firma, jak również zupełnie nowa firma (start-up), założona kilka tygodni przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Tym samym warunki ubezpieczenia będą zależały przede wszystkim od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia.

Firma ubezpieczeniowa stale monitoruje stabilność finansową zarówno firmy, jak również sytuację w branży, w których te firmy funkcjonują. Na podstawie analizy aktualnych danych kontrahentów firmy starającej uzyskać ubezpieczenie ustalana jest maksymalna wysokość kredytu kupieckiego, do wysokości którego ubezpieczyciel zapewnia ochronę i tym samym w razie nieuregulowania płatności przez kontrahenta lub jego upadłości, ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania.

W ramach procesu przygotowania oferty firma ubezpieczeniowa przeprowadza szybką ocenę wiarygodności kontrahentów, co da obraz od sytuacji finansowej klientów firmy starającej się o uzyskanie ubezpieczenia. Wynika to z faktu, że firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do wywiadowni gospodarczych, które są w stanie bardzo dobrze ocenić zarówno branże, jak również poszczególnych klientów.

Kalkulatory biznesowe

Jednocześnie podpisując umowę ubezpieczenia należności firma uzyskuje wzrost wiarygodności i prestiżu zarówno w oczach kontrahentów, jak również instytucjach finansowych. Oczywiście po podpisaniu umowny o ubezpieczenie należności firma, a właściwie osoby nią kierujące, będą w stanie zmniejszyć swoją odpowiedzialność. Sama firma dzięki ubezpieczeniu będzie w stanie zmniejszyć rezerwy na przeterminowane należności oraz jednocześnie uzyskać poprawę wyników finansowych.

Z punktu widzenia kontrahentów, będzie można bezpiecznie zwiększyć obroty ze sprawdzonymi klientami, jeśli oczywiście ubezpieczyciel przyzna odpowiednio wysokie limity. Ubezpieczenie należności będzie wystarczającym narzędziem do zabezpieczenia płatności kontrahenta i nie będą potrzebne inne formy zabezpieczeń.

Jeśli tylko firma ma wystarczającą płynność finansową, to będzie mogła spokojnie prowadzić działalność biznesową do wysokości przyznanego limitu. Jeśli jednak płynność nie pozwala na osiąganie wzrostów, to warto rozważyć inne narzędzia finansowe, takie jak na przykład faktoring.

Większość ubezpieczycieli posiada również płatne opcje ubezpieczenia należności w sytuacji przekroczenia określonego przez niego limitu (co czasami może być niezbędne i korzystne dla firmy ubezpieczonej).

Ubezpieczenie należności jest bardzo ważnym narzędziem pozwalającym firmom na stabilny i bezpieczny wzrost, niezależnie na jakim są one etapie rozwoju. Szczególnie warto polecić to narzędzie nowymi firmom, dla których niezapłocona jedna, czy dwie faktury może oznaczać olbrzymie problemy z płynnością i tym samym zachwianie stabilności firmy.

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl