Klient

12 stycznia, 2014   /   byPROSUN  / Categories :  Klient

Zdobywanie klientów jest jednym z ważniejszych obszarów działalności każdej firmy. Bez klientów firma nie jest w stanie funkcjonować ponieważ nie będzie w stanie pokrywać swoich kosztów stałych, regulować swoich zobowiązań czy płacić podatków. W przypadku wielu obszarów działalności musimy nawiązać szereg kontaktów zanim uzyskamy zamówienie od klienta – sukces sprzedażowy bardzo często zależy od wielu czynników specyficznych dla różnej branży.

Zdobywanie rynku nie jest łatwe, ale jeszcze trudniejsze jest budowanie rynku na zupełnie nowe produkty. W szczególności w przypadku produktów innowacyjnych, które w czasie ich komercjalizacji nie są jeszcze dobrze znane na rynku. W takich przypadkach niezbedne jest zaplanowanie róznych działań promocyjnych wspierających działania soprzedażowe, które powinny być elementem składowym planu marketingowego.
W sytuacji gdy oferowana paleta produktów nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania firmy, wtedy nezbedne jest podjejmowanie działań zmieszających do optymalizacji porfolio lub poszerzanie rynków zbytu.

Im bardziej speronalizowana obsługa klienta, tym większą rolę odgrywają elementy związane z zaufaniem. Jednakże na początku każdej relacji biznesowej warto zachować ostrożność w szczególności w przypadku produktów, które mają dużą wartość i jednocześnie sprzedawane są z odroczoną lub wydłużoną płatnością.

Podczas nawiązywania kontaktów z nowymi klientami warto zwrócić uwagę na nastepujące elementy:
– sprawdzić dane firmy klienta (w internecie dostępne są różne raporty obejmujące dane finansowe oraz rejestracyjne firm),
– stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec nowych klientów (pierwsze dostawy mogą być realizowane na podstawie przedpłaty i z czasem można przejść na wydłużone terminy płatności),
– szczególnie uważać na klientów operujących za pośrednictwem adresów mailowych oferowanych przez operatorów serwisów ogólnodostępnych takich jak gmail, hotmail,
– przy transakcjach zagranicznych uważać na odroczone płatności (np za pomocą czeków bankowych, których nie jesteśmy w stanie zrealizowac przed wysyłką towaru),
– długookresową współpracę warto nawiązać w formie umowy (podpisanej przez obie strony, dobrze jest pojechać z wizytą do klienta),
– w transakcjach zagranicznych warto uwzględniać specyfikę krajów i regionów w których chcemy sprzedawać nasze wyroby (poznanie klienta, warunków bizesowych występujących w kraju naszego klienta oraz branży jest bardzo ważne),
– w gwarancji sprzedawanych produktów warto uwzględnić specyficzne warunki jego użytkowania (montaż, wykorzystanie, recykling).

Oczywiście w kontaktach z klientami powinniśmy się kierować zasadą, że klient jest dla nas królem, jednakże w relacjach biznesowych trzeba zawsze mieć oczy i uszy otwarte.

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl