Kalkulacja ceny wyrobów i usług

1 września, 2013   /   byPROSUN  / Categories :  Koszty działalności biznesowej

Każda działalność gospodarcza wymaga od nas opracowania biznes planu i tym samym oszacowania wielkości przychodów. Planowana przez nas wartość sprzedaży zależy wprost od cen usług i wyrobów, które z kolei musi zaakceptować rynek. Oczywiście w początkowym okresie działalności gospodarczej – kiedy nasze wyroby nie wyróżnia jeszcze jakość oraz pozycja na rynku – wtedy jednym z głównych elementów walki konkurencyjnej będzie cena oraz warunki sprzedażowe (gwarancje, serwis, obsługa pogwarancyjna).

Z drugiej strony wielkość wartość sprzedaży musi pokryć koszty naszej działalności, gdyż bez spełnienia tego warunku w krótkim czasie zmuszeni zostaniemy do zakończenia działalności.

W szczególności bardzo istotne są koszty związane z realizacją danego zlecenia, które oprócz technicznego kosztu wytworzenia wyrobu (TKW), obejmują również koszty opakowania, dostawy, koszty związane z pozyskaniem klienta, koszty magazynowania, czy koszty uzyskania kapitału (factoring, kredyt bankowy).

Często klienci oczekują od nas zapewnienia dostępności wyrobów, gdyż w przypadku jej braku przechodzą do konkurencji – w takim przypadku może okazać się niezbędne utrzymywania stanów minimalnych lub wręcz składowanie naszych wyrobów u klienta.

Również wydłużenie terminu płatności uzyskiwanej od klienta za świadczone przez nas usługi lub sprzedawane wyroby wiąże się z ponoszeniem przez nas kosztów, które szczególnie istotne będzie w przypadku gdy się okaże, że niestety klient ma problemy z płatnościami lub wręcz jest niewypłacalny. Dlatego zawsze warto upewnić się o kondycji finansowej klienta, tak aby nie okazało się, ze problemy klienta zostaną przeniesione na nas.

Opracowanie kalkulacji wyrobów za pomocą oprogramowania Lean-CRM firmy Lean-Soft sp. z o.o.:

Rodzaj działalności gospodarczej ma bezpośredni wpływ na sposób kalkulacji kosztów i jednocześnie ceny sprzedaży wyrobów.

Bardzo często aby uzyskać zlecenie musimy opracować kilka lub nawet kilkadziesiąt ofert. Dlatego stosowanie właściwego narzędzia w zakresie ciągłej oceny skuteczności podejmowanych przez nas działań sprzedażowych na rynku ma tak duże znaczenie (pomocna tu jest również ciągła analiza konkurencji oraz badanie rynku tak aby móc podejmować właściwe działania w zakresie kształtowania polityki cenowej).

Istotne może się okazać również skorzystanie z usług firm ubezpieczeniowych, które w przyszłości będą współdzieliły z nami ryzyko prowadzenia działalności biznesowej – dzięki ubezpieczeniu transakcji biznesowych obniżymy ryzyko wystąpienia utraty płynności w sytuacji upadku lub niewypłacalności naszego klienta.

0 comments

Leave a reply

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl